Джон Кехоу - "Подсъзнанието може всичко"

Posted by Alice at 11:47

петък, януари 28, 2011

 Като цяло съм почитател на теориите за позитивното мислене и се опитвам да ги прилагам доколкото ми е възможно, като разбира се не им се доверявам безрезервно, но определено има над какво да помисли човек, а също така и да ги използва за подобряване на всички аспекти на живота си... за книгата на Кехоу бях слушала от доста време, но някак си винаги оставаше последна в купа книги, които се готвя да прочета, а понякога така и не остава време за тях... но сега след първия прочит, определено мисля, че няма да бъде единствен и последен, тъй като книги като тази трябва да се прочитат повече от веднъж и през определени интервали от време, за да може читателя наистина да вникне в същността им, а в по-добрия случай - и да започне да прилага идеите под една или друга форма в различни аспекти на живота си... Ето няколко кратки цитата от книгата, които разбира се ни най-малко не са достатъчни за да се вникне в същността и, но най-малкото се надявам да поне малко да разпалят любопитството ви и да прочетете цялата книга :)

 
"По жестока ирония човек започва да променя реалността, в която съществува, именно в този ден, час и минута,когато престане непрекъснато да реагира на нея."
"Всичко по своята същност е енергия, и размишлявайки, вие оперирате с огромен обем от тази енергия в бърза, лека и подвижна форма- във формата на мисли. Мисълта постоянно се стреми да придобие форма, стреми се към външно проявление, старае се да намери своето изражение. Стремежът и способността да се материализира във вида на своя физически еквивалент е заложена в нейната природа. Обичайните човешки мисли приличат на искри от огън. Притежавайки същността и потенциала на пламъка, те обикновено бързо изчезват. Просъществували едва няколко секунди, те отлитат във висините и там мигновено изгарят."
"Единичната мисъл не притежава голяма сила, но многократно повторена, тя може да бъде концентрирана и насочена, може да бъде увеличена нейната сила. Колкото по голямо е числото на повторенията, толкова по-голяма сила и способност към изразяване придобива мисълта."
"Вътрешния свят на човека не е безжизнена камара от тухли или камъни. Всяка ваша мисъл се отразява в тази система и въздейства върху нея. Искате това или не, но размишлявайки, вие през цялото време създавате собствената си реалност."
"Вашият мозък прилича на градина, за която можете да се грижите, а можете и да я занемарите. Вие сте градинарят и можете да развиете градината си или да я оставите да запустее. Но знайте: на вас ще ви се наложи да ядете плодовете или на труда си или на собственото си бездействие!"
"Ако визуализацията е подобна на създаването на собствен видео филм, то основата на мислите е сродна с озвучаването, само че вместо думи вие добавяте към изображението съответните чувства."
"Мнозина от хората са по-склонни да виждат неуспехите и недостатъците си, отколкото да осъзнават успехите и достойнствата си.  Веднъж постигнали нещо, ние се радваме за няколко дни или седмици и после си поставяме нови цели и ориентири. Прекалено бързо ни напуска чувството на удовлетворение от постигнатото; скоро ние изобщо забравяме, че сме получили това, което искаме. Цялото ни внимание се концентрира върху новите цели и желания, и радостното усещане от миналите достижения се загубва. Така човек напразно разпилява изключително мощната енергия на успеха. Като се концентрираме върху онова, което не е постигнато, ние несъзнателно укрепваме в мозъка си мисълта за собствената си несъстоятелност. Човек може повторно да използва енергията на успеха на своите минали постижения и да постига поразителни резултати.За съжаление той го прави много рядко."
"Именно подсъзнанието често помага на човека, насочвайки неговата дейност. Чрез интуицията, сънищата, усещанията и предчувствията то ни подсказва нужните идеи и решения. Веднъж открил тази удивителна способност, човек вече не може да бъде безпомощен в каквато и да било ситуация.Накрая, именно подсъзнанието е механизма, с помощта на който периодично повтарящите се мисловни импулси - чувствата и емоциите - се ускоряват и материализират във своя физически еквивалент."
"Ако искате да промените живота си, трябва да търсите причината в това как използвате своето подсъзнание; начина ви на мислене и визуализацията. Вие не можете да мислите едновременно позитивно и негативно. В определен момент винаги преобладава някой от двата типа мислене. Начинът на мислене прераства в навик, затова трябва да следите положителните мисли и емоции винаги да преобладават над отрицателните."
"Сънищата това е забравен език на човешката раса. Съдържащите се в тях странни символи и алегории са пълни със скрит смисъл, и е нужно просто да се научим да ги разбираме. Ние сънуваме средно по пет до седем пъти на нощ. Някои ще се учудят на това: има хора, на които им се струва че рядко сънуват. Всъщност всеки човек сънува всяка нощ, независимо дали помни след това или не. Съществува интересна хипотеза, че във всички сънища се използват символи, а не езикови знаци, защото тази част от човешкото съзнание е възникнала по-рано отколкото езика.Преди да се заемете с тълкуването на сънищата трябва да си изясните, че всички действащи лица насън- това сте вие ( с изключение на случаите,когато е очевидно че персонажа от съня е детето ви, роднина, колега и т.н., но дори и тогава те се явяват ваше отражение)."
"Това, което се случва в живота ви в настоящият момент не е обикновена случайност, а резултат от работата на вашето съзнание в миналото."
"Възприемайки ограничени възгледи и убеждения за себе си или за околния свят, ние все гълтаме въображаемата змия. И тя е винаги реална…до тогава, докато не се убедим в обратното."
"Хората постигнали успех живеят с увереност, основана на техните творчески способности, умения непрекъснато да измислят нещо ново и да го прокарват в живота, предизвиквайки всички."
"Няма проблеми, има само възможности!"
"Личните взаимоотношения са също толкова важни както въздуха, който дишаме."
 .... 
->> Цялата книга можете да намерите тук: "Подсъзнанието може всичко" - Джон Кехоу download

...Сега когато вече сте прочели книгата, започнали сте да се интересувате от темата или просто сте започнали да обмисляте производни идеи остава да си отговорите на един наглед простичък въпрос, а именно - "На какво е способно вашето подсъзнание?!"